Voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, De Gladiool BV, jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienst

Met onze dienst kun je artikelen, video en producten digitaal lezen of aanschaffen. Uitgebreide informatie over onze dienst vind je hier (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Een deel van onze dienst is gratis, maar voor volledige toegang tot alle content vragen we een vergoeding. Wij behouden ons het recht voor om media te verwijderen, hier kun je geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij je lidmaatschap beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Inschrijven

Je kunt onze dienst gebruiken door een in-app aankoop via iTunes of Google Play Store. Je krijgt dan direct toegang.

Uitschrijven

Je kunt je altijd uitschrijven voor onze dienst via iTunes of Google Play Store.

Betaling

Betaling vindt plaats via de in-app aankoop van een maandabonnement (€1,49). Je kunt op ieder moment je abonnement stopzetten, waarna deze aan het einde van de betreffende periode (1 maand) vanzelf afloopt. Ten behoeve van promotie kunnen wij een gratis proefperiode op De Gladiool Exxxtra geven. Na afloop van deze gratis periode wordt het abonnement omgezet in een betaald maandabonnement. Het abonnement wordt vervolgens binnen 24 uur voor het aflopen van de abonnementsperiode automatisch verlengd. Je kunt voor afloop van de gratis periode altijd je abonnement stopzetten.
Betaling van producten uit onze shop vindt plaats via de site van onze partners. De voorwaarden voor deze aankoop zijn te vinden op de site van onze partners en maken geen deel uit van deze voorwaarden.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer over.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De dienst is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in je eigen leesomgeving.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar contact@degladiool.nl en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.