Mijn geheim: ik kijk geen Game of Thrones

Erik (26) heeft niks met Game of Thrones. En al 6 seizoenen lijdt hij onder de kritiek van mensen die dat niet kunnen begrijpen. Dus houdt hij het liever voor zich. We haalden 'm over om toch z'n verhaal te doen.

"Eerst dacht ik: deze domme hype waait vast weer over. Mensen van boven de 12 zouden sprookjes allang ontgroeid moeten zijn. Maar tot mijn verbazing gebeurde het tegenovergestelde. Steeds vaker hoorde ik mensen die ik respecteerde enthousiast ‘Beste serie ooit!' of 'Beter dan seks!’ roepen. Ik kon er met mijn hoofd niet bij. Draken en tovenaars? Really?"

"Op mijn werk werd het steeds moeilijker om gesprekken te voeren die niet over Game of Thrones gingen. Soms probeerde ik eraan mee te doen, wanhopig voor een beetje menselijk contact. 'Echt spannend toen Gandalf binnenvloog op zijn bezem,' zei ik een keer, en hoewel het een dappere poging was, had ik beter mijn mond kunnen houden."

"Een maand later was ik tijdens de lunch met mijn moeder aan het bellen, omdat ik het niet meer trok. Elke dag gaat het over deze serie! ‘Wat kan mij het schelen of Jon Sneu echt dood is of niet mama?!’ Mijn moeder bleef even stil, en zei toen: 'Omdat er niemand anders is die de Wildlings en de Noordelijke huizen kan verenigen tegen de enige dreiging die echt telt: de White Walkers.' Ik zuchtte. ‘En who gives a fuck dat Halina Reijn in die serie speelt, mama?’ Ze hing meteen op. Achter mij viel een deur dicht, maar ik zag niemand."

"Die avond moest ik overwerken. Het was al donker toen ik klaar was, en ik liep naar het slecht verlichte fietsenhok. Het was stil. Terwijl ik mijn slot openmaakte, hoorde ik plotseling iets achter me. Ik keek om en werd in mijn gezicht geramd door m'n collega Ronald. ‘Voor Jon Sneu!’ Toen ving ik nog een stoot in m’n gezicht. ‘Voor Gandalf!’ riep Maikel van HR. Uit de schaduwen kwam toen langzaam mijn moeder naar voren geschuifeld. Ze roste me op mijn bek. ‘Voor Halina!’ zei ze zachtjes.

"Toen m’n moeder me in het ziekenhuis op kwam zoeken, zei ze: 'Moet je maar niet steeds zo uitdagend met je eigen mening te koop lopen! Als ik de hele tijd in een kort rokje hier in dorp rond ga huppelen, moet ik ook niet raar opkijken als ik verkracht wordt door een van onze kennissen'. Ik stemde in stilte toe."

De naam Erik is gefingeerd. Hij zoekt voor seizoen 7 losbarst de publiciteit, in de hoop een maatschappelijke discussie te starten over de sociale druk om Game of Thrones leuk te vinden.